Deluxe

Diện tích: 35m2

Miễn phí Trà và Cà Phê

Mini Bar

Wifi miễn phí