Triple

Diện tích: 30m2

Miễn phí Trà và Cà Phê

Mini Bar

Wifi miễn phí